UXMon a Export Executions

UXMon a Export Executions

Jak vyexportovat statistiky EEM monitoringu přímo z WorkCenter? Solman WorkCenter ve verzi 7.2 SPS6 umožňuje vyexportovat statistiky průběhů EEM skriptů pomocí funkce Export Executions.

Při použití této funkce jsme však schopni stáhnout pouze data za poslední hodinu. Je těžké říci, zda se jedná o chtěné chování nebo chybu. Řešením je přepsání URL parametru DURATION (v rámci stránky Query Criteria) na námi zvolený časový úsek v sekundách.

S tímto přepsáním jsou naši odborníci ochotni vám pomoci.

Loading...