Řešení

Kompetenční centra SAP

Provozování tak rozsáhlého informačního systému jakými jsou aplikace SAP vyžaduje značnou vyspělost podpůrných procesů, organizovanost a kvalitu pracovníků. V rámci koncepce Zákaznických kompetenčních center (CCoE – Customer Center of Expertise) firma SAP poskytuje svým zákazníkům řadu nejlepších zkušeností (Best Practices).

Existují doporučení jaké procesy by mělo Kompetenční centrum zastřešovat a efektivně provozovat tak, aby podpora provozu a rozvoje informačního systému SAP poskytovala maximální servis koncovým uživatelům na jedné straně a současně garantovala ochranu investic, efektivní rozvoj a zvyšování přidané hodnoty informačního systému a informační podpory mateřské společnosti. Číst více

Co je SAP SOLUTION MANAGER?

SAP SOLUTION MANAGER (SOLMAN) je základním nástrojem pro podporu provozování a rozvoj aplikací v landscape SAP. Je použitelný na všech úrovních IT organizace a to jak pro systémy SAP, tak pro non-SAP prostředí.

Je dodáván zdarma spolu s licencemi SAP. Správné nastavení scénářů v SOLMAN umožní vaší společnosti širší využití zakoupených aplikací SAP. Nejčastěji je SOLMAN bohužel využíván pouze pro stahování aktualizací SP a NOTES a pro zpracování EWA reportů. Plné využití SOLMAN např. při dokumentaci řešení nebo při sledování business procesů má pozitivní dopad na snižování nákladů na provozování SAP.

Rozvoj SOLMAN je založen na těchto klíčových etapách:

  • přípravný workshop pro seznámení s možnostmi SOLMAN
  • jednoduchá analýza vašeho prostředí s doporučením výběru vhodného rozsahu nasazení SOLMAN
  • identifikace potenciálních přínosů a úspor ve vašem prostředí
  • návrh posloupnosti zavedení scénářů do praxe
Loading...