CCOE

Kompetenční centra SAP

Provozování tak rozsáhlého informačního systému jakými jsou aplikace SAP vyžaduje značnou vyspělost podpůrných procesů, organizovanost a kvalitu pracovníků. V rámci koncepce Zákaznických kompetenčních center (CCoE – Customer Center of Expertise) firma SAP poskytuje svým zákazníkům řadu nejlepších zkušeností (Best Practices).

Existují doporučení jaké procesy by mělo Kompetenční centrum zastřešovat a efektivně provozovat tak, aby podpora provozu a rozvoje informačního systému SAP poskytovala maximální servis koncovým uživatelům na jedné straně a současně garantovala ochranu investic, efektivní rozvoj a zvyšování přidané hodnoty informačního systému a informační podpory mateřské společnosti. Číst více

Loading...