Urychlíme  naplnění Vašich cílů

Společnost MERIIS, s.r.o. působí na českém trhu v oblasti informačních technologií od roku 2008. Zabýváme se optimalizací provozu systémů SAP. Hlavním produktem, který v našich řešeních využíváme, je SAP SOLUTION MANAGER. Optimalizaci provozu řešíme jak v rovině technologické, tj. hardware a software v příslušném landscape, tak v rovině procesní, tj. organizace práce kompetenčních center. Realizace dodáváme převážně projektově, avšak v určitých situacích i v režimu time&material. Naše zkušenosti jsou založeny na mnohaleté praxi našich zaměstnanců v oblasti rozsáhlých informačních systémů na bázi SAP. Nové znalosti získáváme školením, praxí na projektech, komunikací se zákazníky a prací s vlastními interními systémy SAP, na kterých simulujeme různé situace u zákazníků.

Našim zákazníkům pomáháme nejen vybudovat, ale především provozovat kvalitnější informační systém na bázi SAP. Pomáháme společnostem, aby byly efektivnější a flexibilnější v reakcích na změny. Ředitelé firem u nás nachází jiný pohled na řešení každodenních problémů s řízením IT a názor, který jim pomáhá formovat vizi a budoucnost jejich IT. Vedoucí pracovníci oceňují náš analytický a strukturovaný přístup k řešení zadané problematiky. Zaměstnanci našich zákazníků v nás vidí profesionály s bohatými zkušenostmi. Jak lidé z byznysu, tak IT specialisté v nás vidí prostředníky, kteří dokáží přeložit byznys zadání do řeči IT a naopak vysvětlit lidem na straně byznysu možnosti a přínosy IT pro jejich práci. Profesionální přístup je samozřejmostí a pramení ze zkušeností získaných na mnoha realizovaných projektech. Nemalým přínosem k naší profesionalitě je také to, že naši senior konzultanti sami prošli různými řídícími rolemi a sami si vyzkoušeli postupy a technologie, které doporučujeme.

Naše řešení, služby a dodávky budujeme na zkušenostech našich pracovníků, kteří pravidelně pracují se SAP v našem vlastním prostředí. Primárně s různými scénáři v SAP SOLUTION MANAGER. Klíčovými jsou zejména scénáře Centralizace a řízení dokumentace, CHANGE MANAGEMENT a TEST MANAGEMENT. Při práci ve scénářích se naši konzultanti utvrzují v tom, jak důležité je mít správně navrženy a provozovány end-to-end procesy, jako jsou například komplexní popis provozovaného řešení, mít dobře nastaven systém řízení změn od schvalování až po řízení transportování a RELEASE MANAGEMENT, mít připraveny podklady pro několikakolové testování včetně unit testů, mít metodicky zvládnutý paralelní vývoj, mít pod kontrolou zákaznické úpravy, umět včas detekovat chyby v provozu, nalézt rychle příčinu problému s pomocí monitoringu systémů a umět jednoznačně určit vztah k byznys procesům. Specifické znalosti různých modulů SAP máme u konzultantů, kteří s námi dlouhodobě partnersky spolupracují. Umíme tak zajistit i rozsáhlé dodávky typu upgrade anebo svěřená správa.

Máme bohaté provozní zkušenosti. Sami jsme zákazníky SAP, provozujeme vlastní service desk, realizujeme pro naše zákazníky externí testování jejich aplikací a sami optimalizujeme naše testovací a demo prostředí. Vyvinuli jsme si vlastní pomocné nástroje, do nichž jsme vložili část našeho know-how. Při naší práci nejsme omezeni jen na IT. Víme, že IT musí vždy podporovat rozvoj byznysu. Naši pracovníci mají právě tu správnou úroveň obchodních znalostí na jedné straně a informačních technologií na straně druhé. Proto mohou působit jako prostředník mezi obchodním záměrem firmy a vlastním IT oddělením. Tuto schopnost nejčastěji využíváme právě při budování kompetenčních center SAP. Kompetenční centrum vždy stojí na rozhraní mezi „businessem” a IT oddělením a potřebuje vhodně transformovat business požadavky na rozvoj a provoz aplikací SAP do řeči „modulových” a „bázových” specialistů.

Naše služby Vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů.

 

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

Vážený zákazníku,

naším cílem je poskytovat kvalitní produkty a služby a tyto rozvíjet tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim požadavkům. K neustálému zlepšování potřebujeme znát Vaše názory a proto si Vás dovolujeme požádat o zodpovězení níže uvedených otázek.

Jak jste informováni o našich službách a produktech?

Jak vám vyhovuje přístup zaměstnanců společnosti?

Jak hodnotíte dostupnost konzultantů MERIIS telefonem nebo emailem?

Jak dodržujeme vámi stanovené termíny?

Jak jste spokojeni s kvalitou dodávaných služeb a produktů?

Jak hodnotíte ceny produktů a služeb MERIIS ve srovnání s obdobnými službami a produkty na trhu?

Které z našich řešení vás nejvíce zajímá anebo má pro vás největší přínos?

Odeslat

« Back Next »

 

Další informace

MERIIS neustále sleduje kvalitu vlastních procesů, produktů a služeb. Budeme rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu.

Společnost MERIIS, s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80002.

MERIIS dodržuje i nová pravidla ochrany dat GDPR. Více informací naleznete zde.


Ve společnosti MERIIS je realizován vzdělávací projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004398.

Publicita INTEDO+MERIIS

Stáhnout PDF

Loading...