Mainstream maintenance pro  SAP SOLUTION MANAGER 7.0 končí 31. 12. 2013

Upgrade SAP SOLUTION MANAGER na verzi 7.1

SAP SOLUTION MANAGER (SOLMAN) je nedílnou součástí každého SAP landscape. Tím, jak se landscape SAP stává složitějším, význam SOLMAN roste. SOLMAN je kritickým prvkem stabilního provozu systémů SAP.

V roce 2011 byl uvolněn SAP SOLUTION MANAGER 7.1. Bylo také ohlášeno, že všeobecná podpora (tzv. mainstream maintenance) předchozích verzí, tj. SAP SOLUTION MANAGER 7.0 a SAP SOLUTION MANAGER 7.0 EHP 1, bude ukončena k 31. 12. 2013.

Nová verze SAP SOLUTION MANAGER 7.1 svojí funkcionalitou zásadně posouvá využitelnost SOLMAN v reálném prostředí. SOLMAN pomáhá efektivně řídit, monitorovat a dokumentovat SAP landscape nejen po technické stránce, ale rozšiřuje svou působnost i v business rovině. Používáte-li starší verzi SOLMAN je nejvyšší čas naplánovat upgrade na verzi 7.1.

Máme dlouholeté zkušenosti s provozem SOLMAN a víme, že hlavně ve složitějších prostředích je upgrade SOLMAN záležitostí menšího projektu. Naši konzultanti mají praxi v různých projektech a znají řešení i nestandardních situací. Pomůžeme Vám  efektivně využít všechny prostředky SOLMAN 7.1 k provozu Vašich SAP systémů, bez obav přejít na novou verzi a řídit Vaše SAP prostředí efektivněji.

Proč přejít na SAP SOLUTION MANAGER 7.1

  • 31. prosince 2013 končí support SOLUTION MANAGER 7.0 (EHP1)
  • Lepší hodnocení při recertifikaci kompetenčního centra
  • Konsolidované portfolio scénářů s rozšířenými funkcemi:
  1. – Upgrade Management                                                                   – IT Service Management
  2. – Maintenance Management                                                             – Change Control Management
  3. – Custom Code Management                                                           – Test Management
  4. – Business Process Operations                                                         – Solution Implementation
  5. – Technical Operations                                                                     – Solution Documentation

 

Popis řešení

Náš team nejdříve provede podrobnou analýzu prostředí Vašeho SAP landscape a rozsahu využití SOLMAN. Připravíme popis použitých SAP systémů včetně použitého operačního systému, databáze a hardware. Provedeme detailní analýzu nastavení SOLMAN, zmapujeme použité scénáře, jejich provázanost, rozsah customizace popř. vlastního vývoje. Pokud již používáte SOLMAN k řízení životního cyklu vašich SAP aplikací, využijeme ho také. Součástí analytických a přípravných prací je návrh, jakým způsobem bude proveden upgrade na verzi 7.1 a migrace dat. Připravíme také návrh dalšího rozvoje SOLMAN. Výstupem naší dodávky je SOLMAN ve verzi 7.1 provozovaný ve stejné nebo rozšířené funkcionalitě.

 

 

Loading...