Blog Amazing things that
bring positive results

Sledování komunikace mezi SAP systémy ve vztahu k podnikovým procesům

Vaše společnost je jistě řízena procesně anebo máte přinejmenším popsané jednotlivé kroky vykonávané Vašimi zaměstnanci. Pro společnosti certifikované např. podle ISO 9001 je to nutnost. Předpokládejme, že i Vaše IT oddělení má precizně zmapováno, které systémy SAP provozuje a jak jsou vzájemně propojeny. Některé společnosti mají také detailně popsáno, jaké transakce jsou na kterých systémech v rámci jednotlivých procesních kroků používány. Mohou tak snadno identifikovat dopady zpomalení běhu programů, jak v dialogu, tak na pozadí, na konkrétní procesní kroky a tím zjistit omezení výkonnosti podnikových procesů.

Rychlá pomoc řešení kolapsu či zpomalení podnikových procesů

Je však třeba pamatovat i na rozhraní mezi systémy. Výměna dat v rámci celého prostředí SAP, i mimo něj, je také velmi důležitým prvkem v dosažení očekávané stability a výkonnosti podnikových procesů. Jsou známé standardní nástroje, které umožňují udržovat komunikaci na rozhraních v chodu. Máme k dispozici lokální či centrální CCMS. Pro IDocy používáme WE05, BD87, pro sledování front zase SMQ1, SMQ2 atp. Všechny tyto a podobné nástroje jsou funkční, ale vyžadují spoustu ruční práce. Dříve či později se dostanete do situace, kdy objem ruční práce bude neúnosný. Odpověď na otázku „Které rozhraní způsobilo zpomalení či kolaps podnikového procesu?“ budete vyžadovat rychleji a online. Nebudete chtít čekat, až vám někdo zanalyzuje situaci.

Interface Monitoring

Existuje také alternativní, více automatizovaný, způsob sledování komunikace dat mezi systémy schopný rychle identifikovat vzniklý problém. Jedná se o Interface Monitoring v rámci SAP Solution Manager. Zejména ve verzi 7.1 SP8 značně zdokonalený a rychle aplikovatelný do praxe. Interface Monitoring v SOLMAN pokrývá obvyklou škálu komunikačních rozhraní: IDocs, BDocs, tRFC, qRFC, bgRFC, Batch Input, Flat files, Workflow, Web Services, PI Messages (ABAP i JAVA). Všechny připravené monitory umí omezit množinu sledovaných dějů/dat pomocí filtrů. V rámci jednotlivých monitorů lze sledovat příslušné metriky. U IDocs např. stavy, prodlení, určitá data v segmentech. U *RFC zase počet zpráv ve frontě, nejstarší zprávu nebo počet nezpracovaných zpráv. U Batch Inputs  počet chyb v session nebo počet transakcí. U Flat Files velikost a stáří souboru, určitý text v souboru. U Workflow můžeme sledovat počet chybně zpracovaných položek, počet položek čekajících na zpracování. A u PI Messages např. typické Errors, Intermediate, Canceled.

Rozsah monitoringu je mnohem větší než lze v tomto článku popsat. Společným jmenovatelem je však automatizace a schopnost přiřazení vzniklého problému k určitému procesu či procesnímu kroku. Uživatel SOLMAN monitorující chod podnikových procesů tak snadno může rozpoznat dopad technických problémů na rozhraních do výkonnosti podnikových procesů.

Celá problematika automatizace monitorování rozhraní v SAP prostředí je velmi zajímavá, a pokud máte zájem, rádi Vám ji představíme blíže.

Komentáře (0)

    Loading...