Typické scénáře  SAP SOLUTION MANAGER 7.1

Podpůrný nástroj pro řízení implementace SAP

 • Řešíte problematiku řízení úkolů během implementace projektů SAP?
 • Potýkáte se s komplexností hierarchie požadavků? Zvládáte správné stanovení priorit?
 • Nezdá se vám evidence úkolů příliš složitá a odtržená od konkrétních objektů v SAP?
 • Máte odpovídající nástroj integrovaný přímo do SAP?

Vhodným řešením pro vás je scénář Roadmapy v nástroji SAP SOLUTION MANAGER.

Roadmapy jsou jedním ze zabudovaných scénářů v nástroji SAP SOLUTION MANAGER týkající se implementace, rozšíření nebo upgrade řešení SAP. Jsou dodávány jako standardní součást tohoto nástroje.

Většina společností, které musí řídit více paralelních projektů, dříve nebo později dospěje k potřebě využívat standardní a jednotnou projektovou metodiku. Existuje řada nástrojů a aplikací, podporujících řízení projektů. Na druhé straně existuje i mnoho metodik a postupů, jak řídit projekty. Scénář s názvem „Roadmap“ spojuje obě vlastnosti. Obsahuje funkcionalitu, která pomáhá řídit projekty podle jednotných postupů a současně umožňuje projektovým specialistům využívat standardní nebo vlastní metodiky.

Ke každému projektu v SOLMAN je možné připojit Roadmap, která definuje všechny požadované kroky projektu. Ke každému kroku pak mohou být vloženy nebo připojeny libovolné dokumenty (například šablony dokumentů, prezentace, vzory zápisů, zkušenosti a doporučení, webové odkazy apod.) Většina uživatelů systémů SAP zná principy a strukturu Roadmap z metodik ASAP nebo Run SAP.

Funkcionalita SOLMAN standardně obsahuje poslední verze uvedených standardních metodik pro implementace, maintenance projekty, upgrade a současně umožňuje tyto standardně dodávané metodiky upravovat nebo vytvářet vlastní podle potřeb jednotlivých firem.


Pomocí SOLMAN a v něm nastavených scénářů Roadmapy lze například:

 • orientovat se snáze ve struktuře díky grafickému znázornění
 • nastavit filtr podle role nebo tématu
 • zobrazovat a přiřazovat dokumenty
 • vytvářet klíčová slova pro snadnější vyhledávání
 • tisknout jednotlivé dokumenty nebo celé struktury s přiřazenými dokumenty
 • vyhledávat konkrétní dokumenty
 • sledovat stav rozpracování úkolu a přidávat poznámky
 • přiřazovat k úkolům vlastníky

 

Přínosy roadmap:

 • poskytnutí jasného návodu při implementaci projektu, což vede ke zkrácení času a snížení nákladů
 • jedná se o projektovou metodiku, kterou lze upravit na míru zákazníkovi podle jeho požadavků a omezení
 • vhodné pro různé typy projektů
 • on-line sdílení informací v rámci projektového týmu
 • určování vlastníků jednotlivých kroků projektu, hlídání úkolů a termínů
 • dosažení lepších výsledků s využitím zkušeností z jiných úspěšných projektů

 

Loading...